Nejsme jenom produkční farmou, nezáleží nám jenom na co největší produkci ryb, ale zajímáme se také o okolní přírodu. Každoročně se u nás líhnou tisíce malých žab. Další zajímavostí je výskyt ledňáčka v prostředí našich rybníčků, které mu tvoří příznivé podmínky pro hnízdění. Vybudováním rybníčků jsme vytvořili biotop pro mnoho živočichů. Jsou to např. užovka obojková, ropucha obecná, skokan hnědý a zelený. Areál se také stal hnízdištěm zpěvného ptactva a je navštěvován čápem bílým a černým.


žábaledňáček

www.000webhost.com